Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Just4food Tasty Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által a www.just4food.oliva-budaors.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) keresztül megrendelhető ételszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, illetve szolgáltatások igénybe vétele nélkül a Weboldalt használó személy (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Just4food Tasty Kft.
A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 2.
Cégjegyzékszáma: 13 09 187736
Adószáma: 25975204213
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Cégbíróság
Telefonszáma: 06 30 / 740 0237
Email cím:  just4foodbudaors@gmail.com

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan ételszállítási szolgáltatásra, amely a www.just4food.oliva-budaors.hu weboldalon található elektronikus megrendelő felületen keresztül vesznek igénybe, valamint az ételszállítási szolgáltatások teljesítésére, amely jelen szerződésben meghatározott Felek történik. Az elektronikus felületen történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) szabályozza.

Az elektronikus felületen történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az ételszállítási szerződés alapján a Szolgáltató vállalja meleg és hideg ételek kiszállítását az Ügyfél részére, az Ügyfél pedig köteles ennek ellenértékét (díjat) megfizetni. Az ételszállítási díj tartalmazza a kiválasztott étel és csomagolásának díját.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően az ételszállítási szerződés vonatkozásában terméknek minősül a hideg vagy meleg étel is.

Megrendelés

A Szolgáltató és az Ügyfél között a megrendelés leadását követően ételszállítási szerződés jön létre jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

A megrendelés leadható:

  • ügyfélszolgálati telefonszámon
  • ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címén
  • www.just4food.oliva-budaors.hu weboldalon

A Felhasználó rendelését tárgyhét előtti héten szombat este 22.00 óráig fogadja el a Szolgáltató. Hétközbeni megrendelésre lehetőség van telefonon vagy emailben.

A Szolgáltató weboldalán a rendelhető ételek tartalma, főbb jellemzői az adott termék mellett feltüntetésre kerülnek. Ha a vásárlás előtt a termékkel, étellel kapcsolatban a Felhasználónak kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely étel minőségével, alapvető tulajdonságával, allergén anyagokkal kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A termékek kiszállítása hétköznapokon 9.00-12.00 óra között történik. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat, melyről minden esetben értesítjük Felhasználót emailben és/vagy telefonon.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására az elektronikus felületen a Kosár használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket a termék részletes adatait ismertető oldalon található plusz „+”, vagy mínusz „-” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol módosítható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a szállítási címet (amennyiben korábban beállított több szállítási címet), valamint kiválaszthatja a fizetés módját (Fizetés utánvéttel = Házhozszállításnál átvételkor készpénzben, ill. bankkártyával).
A megrendelés feladására a Kosár oldalon található Megrendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

Az egyes ételekre utaló vagy hivatkozó képek csak illusztrációk, nem jelentik annak az ételnek a konkrét megjelenésér, melyet a Felhasználó kiválasztott vagy kiválasztani kívánt. 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt étel tulajdonságainak felsorolását, mennyiségét és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 4 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket a Felhasználó által megadott szállítási címre, saját szállítóeszközzel, munkavállalói útján teljesíti. Az Ügyfél az ételszállítási díjat előre avagy az étel átvételével egyidejűleg is megfizetheti. Szolgáltató a megrendelt ételek kiszállítását kizárólag hétköznapokon 9 és 12 óra között végzi. Hétvégén a Szolgáltató nem szállít ételt, a hétvégére szóló megrendelés kiszállítása a Felhasználó részére Pénteken kerül sor. A következő fizetési módozatok közül választhat a Felhasználó: Fizetés utánvéttel – házhozszállításnál átvételkor készpénzben, ill. bankkártyával

Rendeléstől való visszalépés joga (Lemondás, levásárlás, pénz visszatérítés)

Amennyiben a megrendelt menü megrendeléséről el kíván állni, a kiszállítás előtti napon 12 óráig teheti meg.

Lemondás történhet e-mailen, interneten keresztül vagy telefonon.

Amennyiben Felhasználó a kifizetett ételt időben lemondta, és ez által vagy bármilyen okból kifolyólag túlfizetése keletkezik, a fennmaradó összeget 30 naptári napon belül levásárolhatja, vagy kérheti az összeg visszatérítését.
A Szolgáltató a túlfizetésből keletkezett összeg visszatérítését a Felhasználó részére legkésőbb a Felhasználó által küldött visszatérítési igénytől számított 8 munkanapon belül megtéríti, a Felhasználó által a díj megfizetése során választott fizetési módozat alkalmazásával, illetve a Szolgáltató más visszafizetési módozatot is alkalmazhat a Felhasználó beleegyezésével.
Abban az esetben, ha Felhasználó a levásárlási szándékot vagy a pénz visszatérítésre vonatkozó jelzést elmulasztotta, illetve az összeget nem vásárolta le, később már nincs lehetősége az összeg visszaigénylésére, valamint az összeg levásárlására.

Amennyiben a Felhasználó határidőben nem mondja le a megrendelést, és a Szolgáltató a terméket leszállítja a megadott címre, azonban a Felhasználó a terméket nem veszi át, a termék átvételét megtagadja, a termék ellenértékét nem fizeti meg, úgy ezen tényt, és a kiszállító futár adatait rögzíti, azzal, hogy a Szolgáltató a Felhasználó ismételt vagy újabb megrendeléseit az elmaradt díj megfizetéséig jogosult megtagadni, avagy az elmaradt díj megfizetéséhez kötni az ételszállítási szerződés teljesítését.

Elállás joga

Az ételszállítási szerződés jellegénél fogva a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § d) és e) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás illetve felmondás jogát.

Szavatosság

Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató termékei élelmiszereknek minősülnek. A webshopban megvásárolt termékek, azaz ételek átvételt követően 24 órán belül elfogyasztandók, fogyasztásig hűtőszekrényben tárolandók.

Szolgáltató felé közölt panaszok teljesítésének feltétele, hogy a Felhasználó igazolja a termék megfelelő tárolását.

A minőség megőrzési időn túl minőségi kifogásokat nem fogad el a Szolgáltató. A fogyaszthatósági időn túl a termék fogyasztásra alkalmatlan, ezért amennyiben azt a Felhasználó elfogyasztja, panasszal a Szolgáltató felé nem élhet.

Valamennyi terméket folyamatosan hűtőben kell tárolni, és a melegételt csak a fogyasztás előtt lehet felmelegíteni, és azt nyomban el kell fogyasztani. Ismételt felmelegítés esetén a Szolgáltató felelősséget nem vállal a termék minőségéért és fogyaszthatóságért.

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Jogérvényesítési lehetőségek

 Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Ügyfélszolgálat) elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja a Felhasználó panasztételi jogát.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja, – telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-17:00 között fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testület. A termékek (ételek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Egyéb rendelkezések

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webshop első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.